Tapahtumien digitalisaatio on edennyt suurin harppauksin, mikä on mahdollistanut uusien osallistumismuotojen kehittymisen, ja tapahtumiin on yhä useammin mahdollista osallistua myös verkossa, joko sosiaalisen median tai livestreamin kautta. Etenkin livelähetykset ovat yleistyneet viime vuosina runsaasti ja niitä käytetään pienistä erikoistumisalojen koulutuksista suurten pörssifirmojen tiedotustilaisuuksiin.

Laajennetun osallistumisen yleistyminen tuo mukanaan myös haasteita, joita digitalisaation huumassa ei kannata unohtaa. Usein esille nousee itse teknisten ja tuotannollisten kysymysten lisäksi kysymykset verkko-osallistujien osallistumismahdollisuuksien kehittämisestä ja aktivoinnista tapahtuman aikana, sekä verkkolähetyksen katseluoikeuksien rajaamisesta, erityisesti maksullisissa tai sisällön levitysrajoitteisissa tapahtumissa.

Passiivisesta ”sohvaperunasta” aktiiviseksi osallistujaksi

Verkkolähetysten katsojakokemus on ollut hyvin vaihteleva ja eräs merkittävä etäosallistumisen negatiivinen piirre on liittynyt verkko-osallistujien passiivisuuden tunteeseen; verkossa osallistujat ovat olleet perinteiseen TV-kokemukseen rinnastettavia katselijoita, kun taas paikalla tapahtumassa osallistujilla on keinoja ja tapoja osallistua aktiivisesti tapahtuman sisältöön.

Tarjoamalla videolähetykset kaksisuuntaisena, tuodaan kaikki osallistujat ”samalle viivalle”, kun sekä sali- että verkko-yleisöllä on käytössään sama informaatio ja osallistumiskeinot. Muutos passiivisesta katsojasta aktiiviseksi osallistujaksi on näkynyt asiakkaidemme osallistujamittauksissa merkittävänä parannuksena ja tästä osoituksena on verkkolähetysten voimakas kasvu. Televisiossa vastaavaa aktivointia on toteutettu jo vuosia live-twiittauksen avulla ja vaikutus TV-formaatteihin on ollut merkittävä.

Verkkokatsojien tunnistaminen osana turvallisuutta

Toinen paljon kysymyksiä ja huolta herättänyt aihe on osallistumisen ja tiedonjakamisen turvallisuus; miten hallita verkkolähetyksen osallistumisoikeuksia ja kuinka tietää, ketkä ovat milloinkin paikalla? Aihe on ajankohtainen tapahtumille, joissa on maksullinen katseluoikeus tai sisältö sellaista, jota ei haluta jakaa täysin avoimesti verkossa. Sama haaste koskee myös videotallenteita. Verkkokatsojien tunnistamisella tallenteiden katseluoikeudet voidaan rajoittaa vain paikalla olevien tai tallenteista erikseen maksaneiden henkilöiden oikeudeksi ja varmistaa, että vain katsomisoikeuden omaava yleisö seuraa lähetyksiä ja tallenteita.

Lue lisää ProspectumLive -ratkaisustamme