Viimeisen vuoden aikana olen ollut todistamassa hieman erilaisia massaluentoja Jyväskylän yliopistolla – luentoja, jotka tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia niin osallistumiseenkin kuin oppimiseenkin. Opettajien yksinpuhelun sijaan opiskelijoille on annettu mahdollisuus olla aktiivisesti mukana Viestiseinä-sovelluksen kautta, mikä on selvästi piristänyt ja keventänyt luentojen tunnelmaa. Silloin tällöin hieman aiheenvierestä kirjoitetut kommentit ja täyden salin naurunröhähdyksiin osallistuminen muodostaa yksittäisistä opiskelijoista ryhmän, joka jakaa yhteisen kokemuksen. Tällainen monikanavainen viestintä opetustilanteessa lisää parhaimmillaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja synnyttää positiivisia oppimiskokemuksia.

Hauskuuden ja rentouden lisäksi kaikkien nähtäville lähetetyt viestit luennon lomassa ovat rikastuttaneet oppimiskokemusta myös muilla tavoin. Viestiseinän käyttö tarjoaa mahdollisuuden oman oppimisen syventämiseen ja yhteiseen tiedonrakenteluun. Luennon ohella seurattu yhteinen keskustelu laittaa omatkin aivonystyrät työskentelemään huomattavasti kovemmin kuin opettajan yksisuuntainen puhe. Motivaatio ja aktiivisuustaso pysyvät yllä aivan eri tavoin kuin perinteisillä luennoilla. Erilaiset näkemykset ja eteenpäin vievät kysymykset aktivoivat opiskelijaa ja antavat mahdollisuuden jakaa omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan heille tutuin tavoin ja välinein.

Opiskelijat ovat arkoja kysymään ja kommentoimaan luentojen aikana, ja jotkut jopa kokevat kysymykset häiritsevinä, sillä ne keskeyttävät luennon rakenteen. Siksi onkin hienoa, että vuorovaikutteisen teknologian avulla kuka tahansa voi osallistua yhteiseen keskusteluun haittaamatta opetuksen kulkua. Madaltunut kynnys osallistua helpottaa omien ajatusten esiin tuomista ja näin vahvistaa omaa asiantuntijuutta.

Opettaja voi sen sijaan reagoida viestien kautta esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin silloin, kun se hänelle parhaiten sopii. Teknologian käytön tarkoitus ei kuitenkaan ole siivuttaa kasvokkaista vuorovaikutusta, vaan tarjota uusia mahdollisuuksia osallistumiseen. Viestiseinälle kirjoitetut viestit antavat paljon materiaalia myös luennon aikana käytäviin face-to-face-keskusteluihin. Tarvittaessa viestit voidaan tallentaa, ja niihin voidaan palata esim. seuraavalla kerralla tai luennon jälkeen kirjallisesti.

Vaikka Viestiseinän käyttö onkin teknisesti erittäin helppoa, opetuskäytössä erittäin tärkeä rooli on pedagogiikalla. Opettajan on jo ennen käyttöä pohdittava, mitä hän haluaa Viestiseinän käytöllä saavuttaa, ja miten hän aikoo vastata yleisön osallisuuteen. Tämä on erityisen tärkeää viestiä myös yleisölle, jotta osallisuuden kokemuksesta tulee aito. Osallistumisen mahdollisuus sekä kuulluksi tulemisen kokemus koetaan joka voimaannuttavaksi ja osallistavaksi elementiksi. Mikäli opettaja ei reagoi viesteihin lainkaan, ei vuorovaikutus opettajan ja oppijoiden välillä lisäänny. Tällöin myös yhteisen keskustelun sisältö luisuu helposti sivuraiteille, eikä se enää tue oppista.

Olemme tutkineet Viestiseinän käyttöä yliopisto-opetuksessa Jyväskylän yliopistolla, ja kirjoittaneet sen pohjalta pedagogisen oppaan vuorovaikutteisen teknologian käyttöön opetuksessa. Tässä viisi vinkkiämme opetuksen syventämiseen ja oppijoiden aktivointiin:

  1. Mieti kokonaisuus
  2. Sitouta osallistujat
  3. Rytmitä tarkoituksenmukaisesti
  4. Hyödynnä dialogisuutta ja reagoi
  5. Improvisoi

Vuorovaikutteinen oppimiskokemus