Tapahtuman peruuntuessa tai asiakkaan peruessa tilauksen ennen toimitusta, ohjelmistolisenssit laskutetaan sopimuksen mukaan ja tehdyt työsuoritteet toteutuneen mukaan. Tilatut työt laskutetaan kuitenkin aina vähintään 50%, mikäli peruutus tapahtuu alle neljä (4) viikkoa tapahtumaan.

Mikäli tapahtuma siirtyy myöhäisempään ajankohtaan saman kalenterivuoden aikana, tilatut ohjelmistolisenssi ja toteutuneet työt laskutetaan alkuperäisen tapahtuma-aikataulun mukaan. Ohjelmistopalvelut ovat käytettävissä myös uuden tapahtuma-ajankohdan aikana. Mikäli siirrosta aiheutuu lisätöitä, laskutetaan ne toteutuneen mukaan. Mikäli tapahtuma siirtyy seuraavalle kalenterivuodelle, sopimus raukeaa ja palveluiden käytöstä sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.

ProspectumLIVE-palveluissa tilauksesta laskutetaan aina 50%, vaikka tapahtuma peruuntuisi tai siirtyisi myöhempään ajankohtaan.